Terapiaan

Missä ja miten käytännön asiat hoituvat?


Tapaat minut Espoon Tapiolassa vastaanotolla, tai paikasta riippumattomasti etäyhteydellä. 

Vastaanottoni on kauppakeskus Ainoan yhteydessä, hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Tarkat kulkuohjeet paikan päälle saat ajanvarauksen vahvistusviestissä. 

Enter virtual waiting room for
Markka Impola
Enter waiting room

Kenelle ?

Tarjoan yksilöterapiaa aikuisille. Osaamiseni palvelee parhaiten asiakkaita, joiden haasteina ovat mm.:

- tunne-elämän ongelmat - psyykkinen traumaoireilu - mielialaoireilu - jaksamisen haasteet - halu muuttaa omaa käyttäytymistä tai toimintatapoja (myös addiktiot) - itsearvostus ja identiteetin kysymykset - haasteelliset elämänvaiheet työssä, ihmissuhteissa... 

Diagnooseihin kohdentuvista hoidoista erityisosaamiseni painottuu traumakokemuksista seuranneiden PTSD-oireiden, kompleksisen trauman, persoonalisuuden epävakauden, toistuvan masennuksen, ja näiden liitännäisongelmien, kuten addiktioiden tai itseä vahingoittavan käyttäytymisen hoitoon. Teen tarvittaessa diagnostisia haastatteluita PTSD-oireiden arvioimiseksi. Erityisosaamisteni lisäksi hoidan laajasti koko psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyskentän erilaisia ongelmia.  

Edellä mainitut ovat kuitenkin otsikkotason nimiä ongelmille. Jokaisen ihmisen haasteet ja niiden ilmeneminen ovat yksilöllisiä, ja monesti vielä useamman eri asian yhdistelmiä. Sinun ei tarvitse osata määritellä tai luokitella ongelmaasi - et tarvitse diagnoosia tai "vakavaa ongelmaa". Paras lähtökohta on, jos haluat elämääsi ja oloosi muutosta, haluat siihen apua, ja olet valmis ryhtymään asian edistämiseen.

Mitä vastaanotollani tapahtuu?

Ensikäynnillä tavoitteena on yhdessä määritellä kokemiasi ongelmia ja tavoitteitasi riittävässä määrin, niin että pystymme hahmottelemaan, millainen terapiajakso sinua palvelee parhaiten. Tapaamisella sovitaan laskutus- ja ajanvarauskäytännöt, ja sellaiset asiat, jotka voivat liittyä maksajatahon asettamiin edellytyksiin (KELA ja maksusitoomus tai palveluseteliterapiat). Usein käyntiin liittyy myös oiremittauksia tai -kartoituksia kyselyjen muodossa joko tapaamisella, tai kotiin seuraavalle kerralle täytettäväksi. Vaikka ensikäynillä on paljon asioiden selvittelyä ja sopimista, sen pyrkimys on olla myös ensimmäinen hoitava terapiatapaamisesi. 

Käynti kerrallaan -tapaamisella käsitellään sinulle ajankohtaista asiaa ratkaisukeskeisesti. Se on matalan kynnyksen apu ja vaihtoehto tavalliselle ensikäynnille silloin, kun haluat yhden tai useamman terapiatapaamisen satunnaisesti, mutta et koe juuri nyt tarvetta varsinaiseen terapiaprosessiin. Tapaamiseen varataan 60 min aika ja se voi painottua voimavaroja aktivoivaan tilanteen jäsentelyyn, tai siinä voidaan toteuttaa jokin hoidollinen interventiomahdollisuus. Tapaamisen jälkeen voit varata myös lisäaikoja jos tarvitset.

Terapiatyöskentely muokkautuu haasteittesi, tavoitteittesi ja sinulle sopivimmiksi ilmenevien työtapojen myötä. Ratkaisukeskeinen ajattelu ja työtapa painottaa toivottua tulevaisuutta kohti työskentelemistä. Kognitiivinen käyttäytymisterapia voidaan toteuttaa hyvinkin ongelmalähtöisesti, eli ongelmista poispäin työskentelemisen idealla. Voimme valita työskentelyyn tämän tyyppisiä menetelmällisiä linjauksia, tai yhdistellä niitä sinulle sopivalla tavalla. 

Sekä ratkaisukeskeinen että kognitiivis-käyttäytymisterapeuttinen työtapani tähtää konkreettisiin positiivisiin muutoksiin nykyisyydessä ja tulevaisuudessasi. Tapaamisilla voidaan tehdä mm. tunnetyöskentelyä, tietoisuustaitoharjoituksia ja mielikuvatyöskentelyä, erilaisia altistushoitoja, funktionaalista ongelma-analyysiä ja ketjuanalyysiä, kognitiivista ja arvotyöskentelyä sekä käyttäytymisterapeuttista harjoittelua esimerkiksi vuorovaikutustaitojen parissa. Työskentelyn tehoa voidaan lisätä vapaaehtoisilla kotiharjoituksilla. Menneisyys on työskentelyn keskiössä yleensäkin traumatyöskentelyssä ja systemaattisimmin Narratiivisessa altistusterapiassa, jolla hoidetaan useita traumatapahtumia kokeneiden PTSD- ja CPTSD-oireita. Traumaperäiseen oireiluun hoitoa voidaan toteuttaa myös vakauttavin menetelmin ilman että käsitellään niinkään menneisyyttä.

Käyttämiini menetelmiin voit tutustua tiivistetysti sivulla MENETELMÄT.

Yhteistyösuhteen laatu on aina osa psykoterapiaa. Menetelmistä riippumatta tavoitteenani on päästä kanssasi avoimeen, arvostavaan ja sopivasti lämpimään yhteistyösuhteeseen, jossa voimme tuloksellisesti tutkia kokemiasi ongelmia ja työskennellä kohti tavoitteitasi. Käytännössä tämä tarkoittaa työnjakoa niin, että sinä olet oman elämäsi ja ongelmiesi asiantuntija, ja terapeuttina olen menetelmän, välineiden ja prosessin kuljettamisen asiantuntija. Molempien panos on yhtä arvokas ja tärkeä. 


Kuinka usein ja kuinka pitkään?

Tapaamistahdista sovitaan yhdessä ja sitä säädetään tarpeesi ja tavoitteittesi mukaan. Usein on hyödyllistä sopia jo alkuvaiheessa alustavasti siitä, kuinka pitkään ja kuinka tiiviisti tavataan. Säännöllisesti myös palataan katsastamaan, mitkä työskentelyn tavoitteet ovat toteutuneet, ja onko ehkä tarvetta uudelleen arvioida tavoitteita, menetelmiä, tai hoidon kestoa. Kelan tai muiden tahojen osallistuessa kustannuksiin, huomioidaan niiden mahdolliset reunaehdot tapaamisten tiheyteen ja kestoon. 

Käynti Kerrallaan -terapiassa varaat ajan tai useamman kun siltä tuntuu. Tapaamiselle ei tarvitse lähetettä, ja tavoitteena on kerran-parin tapaamisella keskittyä itse määrittelemääsi ja kokemaasi ajankohtaiseen haasteeseen. Näin ollen tapaamisella ei käytetä aikaa taustojesi, kokonaistilanteesi, tai jatkon suunnitteluun – paitsi jos se on juuri sitä mitä tapaamiselta toivot.