PALVELUT

Ratkaisukeskeinen psykoterapia


Kaiken työskentelyni taustalla on ratkaisu-keskeinen työote, jonka ytimessä on asiakasta arvostava, asioita yhdessä tutkiiva terapiasuhde. Tämä tarkoittaa työnjakoa niin, että asiakas on oman elämänsä ja ongelmansa asiantuntija ja terapeuttina olen menetelmän ja prosessin kuljettamisen asiantuntija. Molempien panos on arvokas ja tärkeä. Menetelmät ovat lempeitä ja niihin on helppo lähteä mukaan. Isoja muutoksia voi syntyä myös helposti, vaikka terapeuttinen muutos joskus tuottaa vaikeitakin tunteita ja olotiloja. 

Dialektinen käyttäytymisterapia, DKT

DKT:ssa etsitään ketjuanalyysillä toimintaan liittyvä muutostarve ja työskennellään tunteiden ja tunnetaitojen kanssa. Varsinaista DKT-hoito-ohjelmaa en tarjoa, mutta yksilöterapia voidaan toteuttaa dialektiseen käyttäytymisterapiaan painottuen tai sen elementtejä hyödyntäen. Menetelmästä on erityisesti hyötyä tunne-elämältään herkille ja tunnesäätelyn ongelmista kärsiville.

Tension and Trauma Releasing Exercises®


Stressin, vireystilan säätelyn ongelmien ja jatkuvan fyysisen ylijännittyneisyyden tai lamaantuneisuuden säätelyyn ohjaan kehotrapeuttista TRE® -itsehoitomenetelmää. Sitä voidaan käyttää keskusteluterapian kanssa rinnakkain tai yksinään. Sen käyttö sovitaan etukäteen yhdessä ja aloitusohjaukseen varataan pidempi aika. Menetelmään voit tarkemmin tutustua: www.trefinland.fi

Narratiivinen altistusterapia, NET


NET on lyhytterapeuttinen trauman hoitomuoto useita traumatapahtumia kohdanneille. Se perustuu altistukseen ja traumakokemusten pirstaloiman elämäntarinan työstämiseen narratiivin avulla. Tapaamiset ovat 1-2 kertaa viikossa, kestävät n. 90 minuuttia ja niitä tarvitaan yleensä 6-15. Terapia aloitetaan elämänjanan rakentamisella ja terapiassa käydään aikajärjestyksessä elämänjana trauma-altistuksena läpi. Terapian päätteeksi asiakas saa terapeutin kirjoittaman traumanarratiivin.

Mindfulness based cognitive therapy, MBCT


MBCT on toistuvan masennuksen hoitoon kehitetty ryhmämuotoinen terapia, joka yhdistää mindfulnessin ja kognitiivisen terapian sisältöjä. Se soveltuu myös työuupumuksen ja esimerkiksi kroonisen kivun käsittelyyn. Menetelmää voidaan hyödyntää yksilöterapiassa joko yksittäisinä osioina, tai toteuttamalla koko kahdeksan viikon ryhmäohjelma yksilöterapiaksi sovellettuna. Kahdeksan viikon terapiassa on joka tapaamisella meditaatio-osuus sekä kognitiivista, meditaaation ja terapian kohteen sisällöllistä ja psykoedukatiivista käsittelyä. 

"Käynti kerrallaan" -terapia


"Single Session" on ratkaisukeskeinen työtapa, jolloin varaat terapia-ajan silloin kun tarvitset. Se voi olla yksittäinen käynti, yleensä kuitenkin useampia. Perinteisemmästä terapiatyöskente-lystä poiketen tapaamisella lähdetään "tyhjältä pöydältä" — sen hetkisestä tilanteestasi, eikä tapaamisessa sovita uutta aikaa. Uuden ajan voit toki varata heti jos koet siihen tarvetta. Työtapa on hyvä tuki erilaisiin elämän muutosvaiheisiin tai muutosten kypsyttelyyn; kun tunnet tarvetta mielessä pyörivien asioiden käsittelyyn, mutta tuntuu ettei pitempään prosessiin ole aihetta.