PALVELUT

Ratkaisukeskeinen psykoterapia


Kaiken työskentelyni taustalla on ratkaisu-keskeinen työote, jonka ytimessä on asiakasta arvostava, asioita yhdessä tutkiiva terapiasuhde. Tämä tarkoittaa työnjakoa niin, että asiakas on oman elämänsä ja ongelmansa asiantuntija ja terapeuttina olen menetelmän ja prosessin kuljettamisen asiantuntija. Molempien panos on arvokas ja tärkeä. Menetelmät ovat lempeitä ja niihin on helppo lähteä mukaan. Isoja muutoksia voi syntyä myös helposti, vaikka terapeuttinen muutos joskus tuottaa vaikeitakin tunteita ja olotiloja. Ratkaisukeskeinen työskentely voi sisältää paljon mielikuvatyöskentelyä ja luovaa näkökulmien ja itseymmärryksen laajentamista, mutta se voi myös olla hyvin konkreettista ja tavoitteellista - miten sinä haluat ja tarvitset.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja  Dialektinen käyttäytymisterapia 

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa (KKT) etsitään ongelmien järjestelmällisen arvioinnin avulla parhaat mahdolliset muutoskeinot. KKT on tutkituin ja vahvimmin näyttöön perustuva psykoterapian viitekehys. Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) on yksi KKT:n sovellus tunne-elämältään herkille ja tunnesäätelyn ongelmista kärsiville. Siinä etsitään ketjuanalyysillä toimintaan liittyvä muutostarve ja työskennellään mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen kanssa. Varsinaista DKT-hoito-ohjelmaa en tarjoa, mutta yksilöterapia voidaan toteuttaa sen elementtejä hyödyntäen. 

Tension and Trauma Releasing Exercises®


Stressin kehollisten ilmentymien, vireystilan säätelyn ongelmien ja jatkuvan fyysisen ylijännittyneisyyden tai lamaantuneisuuden säätelyyn ohjaan kehotrapeuttista TRE® -itsehoitomenetelmää. Sitä voidaan käyttää keskusteluterapian kanssa rinnakkain tai yksinään. Sen käyttö sovitaan etukäteen yhdessä ja aloitusohjaukseen varataan pidempi aika. Menetelmään voit tarkemmin tutustua: www.trefinland.fi

Narratiivinen altistusterapia, NET


NET on lyhytterapeuttinen, näyttöön perustuva psyykkisen traumaoireilun hoito useita trauma-tapahtumia kokeneille. Se perustuu altistukseen ja trauman pirstaloiman elämäntarinan jäsentämiseen narratiivin avulla. Noin 90 minuutin tapaamiset toteutetaan tiiviisti 1-2 kertaa viikossa. Niitä tarvitaan yleensä 6-15. Terapia aloitetaan tarvittaessa PTSD-oirekartoituksella ja traumapsykoedukaatiolla. Altistusjakso aloitetaan kartoittamalla elämänjana, jonka ohjaamana käsitellään merkittävät kokemukset terapian kuluessa. 

Mindfulness based cognitive therapy, MBCT


MBCT on näyttöön perustuva, alun perin toistuvan masennuksen hoitoon kehitetty ryhmämuotoinen terapia Se yhdistää mindfulnessin ja kognitiivisen terapian sisältöjä. 

Kahdeksalla tapaamisella on strukturoidusti etenevin aihein meditaatio-osia, ja kognitiivista ja psykoedukatiivista työskentelyä. Lisäksi oma työskentely tapaamisten välillä. MBCT soveltuu myös työuupumuksen ja esimerkiksi kroonisen kivun käsittelyyn. Sitä voidaan soveltaa myös yksilöterapiassa joko yksittäisinä osioina tai toteuttamalla koko kahdeksan viikon ohjelma.. 

Käynti Kerrallaan -terapia


Käynti Kerrallaan on ratkaisukeskeinen työtapa, jolloin varaat terapia-ajan silloin kun tarvitset. Se voi olla yksittäinen käynti, tai tarpeen mukaan useampia – siihen tahtiin kun tunnet tarvitsevasi.  Uuden ajan voit varata heti jos haluat,  tai palata (tai olla palaamatta) asiaan myöhemmin jos siltä tuntuu. Työtapa on hyvä tuki erilaisiin yksittäisiin ongelmatilanteisiin, elämän muutosvaiheisiin, tai muutosten kypsyttelyyn – kun tunnet tarvetta mielessä pyörivien asioiden käsittelyyn, mutta tuntuu ettei pitempään prosessiin ole aihetta.