Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Opiskelen Tampereen yliopiston Kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutusohjelmassa ja valmistun marrakuussa 2023. Kela-terapiaan voin ottaa valmistumisen myötä asiakkaita 2023 lopulta alkaen. 

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Post Gradued Diploma in Solution Focused Psychotherapy

Olen valmistunut University of West England:in (UWE) ja Helsingin psykoterapiainstuutin yhteistyössä järjestämästä suomalaiseen toimintaympäristöön suunnitellusta ratkaisukeskeisen suuntauksen psykoterapeuttikoulutuksesta.  

Oheinen kuva on valmistumisseremoniastamme Bristolissa heinäkuussa 2016. Tilaisuuden ja puitteiden upeus hieman jopa hämmensi.

Dialektinen käyttäytymisterapia

Olen käynyt Suomen käyttäytymisterapiayhdistyksen DKT-intensiivikoulutuksen 2016-2017 ja useita kansainvälisten huippujen jatkokoulutuksia. Minulla on vuosien kokemus erikoissairaanhoidon DKT-terapeuttina. Yksityisesti en tarjoa varsinaista DKT-hoito-ohjelmaa, mutta kognitiivisen käyttäytymisterapian yksilötyöskentely voi painottua tarvittaessa dialektisen käyttäytymisterapiaan.

Narratiivinen altistusterapia

Narratiivinen altistusterapia on useiden traumatapahtumien aiheuttamien traumaoireiden hoitoon sopiva menetelmä. Terapiatapaamiset kestävät noin 90 minuuttia kerrallaan ja käyntejä on n. 8-15 asiakkaan tilanteesta riippuen. Koulutuksen menetelmän käyttöön sain Tampereen yliopistossa 2018-2019.  Tällä haavaa koulutusta on tarjolla Turun yliopistossa, jossa olen mukana menetelmätyönohjaajana ja vierailevana luennoitsijana.

Mindfulness based cognitive therapy, MBCT

MBCT on kehitetty toistuvan masennuksen hoitoon ja menetelmä soveltuu sekä ryhmä- että yksilötyöskentelyyn. MBCT:a voi soveltaa myös esimerkiksi kroonisen kivun ja työuupumuksen hoitoon. Menetelmän opiskelin Luote Oy:n koulutuksessa 2019.

Tension Releasing Exercices®, TRE®

Sterssin ja traumaoireiden aiehuttamaan jännittyneisyyteen ja vireystilan vaihteluihin voin ohjata TRE-itsehoitomenetelmän käyttöä yhdistäen sitä myös keskusteluterapiaan. Olen Tension Releasing Exercices-menetelmän kehittäjän, David Bercelin 2009 kouluttama TRE-ohjaaja. Lisätietoa menetelmästä: www.trefinland.fi.

Seeking Safety®

Seeking Safety® on kognitiivisen käyttäytymisterapian sovellus psyykkisen trauman ja samanaikaisen liitännäisongelman hoitoon. Tyypillisiä liitännäisongelmia ovat päihdeongelmat ja riippuvuudet, lääkeväärinkäyttö, itsen vahingoittaminen, syömisen ongelmat, tai muu itselle haitallinen ja vaikeasti hallittava käyttäytyminen. Menetelmään perehdytyksen olen saanut Treatments Innovationsin Summer Krausen ohjaamassa webinaarissa. Menetelmä ei ole vielä Suomessa tunnettu tai käytössä, mutta olen kiinnostunut sen käyttömahdollisuuksien kartoittamisesta. Se poikkeaa useimmista Suomessa käytössä olevista traumanhoitomenetelmistä, jotka edellyttävät, että psyykkiseen traumaan usein liittyvät muut ongelmat ja varsinkin päihdeongelmat eivät oireile aktiivisesti. 

Taustakoulutus

Terveydenhuollon taustakoulutukseni on sairaanhoitaja (AMK), olen Terhikkiin rekisteröity. Tarjoamissani palveluissa noudatan lakisääteistä vaitiolovelvollisuutta sekä alalla vallitsevia tietosuojan ja yksityisyyden suojan määräyksiä ja velvotteita. 

Muut koulutukset, opinnot ja työnohjaus

Yleissivistävänä: YO, Liiketalouden perustutkinto. Psykologian ja mielenterveyden alalta: Helsingin yliopiston psykologian  ja sosiaalipsykologian opintoja, NLP-practitioner koulutus narratiivisella työotteella, Avekki-koulutus, psykiatrian ryhmäohjaajan kurssi ym. Päivitän ja kehitän osaamistani jatkuvasti kirjallisuudella, seminaareilla ja koulutuspäivillä. Käyn säännöllisesti työnohjauksessa.