Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Post Gradued Diploma in Solution Focused Psychotherapy

Olen valmistunut University of West England:in (UWE) ja Helsingin psykoterapiainstuutin yhteistyössä järjestämästä suomalaiseen toimintaympäristöön suunnitellusta ratkaisukeskeisen suuntauksen psykoterapeuttikoulutuksesta.  Koulutusta ei ole vielä hyväksytty Suomessa psykoterapeutin nimikkeeseen oikeuttavaksi, mistä syystä en voi vielä tarjota Kela-korvattavaa terapiaa. Oheinen kuva on valmistumisseremoniastamme Bristolissa heinäkuussa 2016. Tilaisuuden ja puitteiden upeus hämmensi hiukan suomalaiseen harmauteen tottunutta.

Dialektinen käyttäytymisterapia

Dialektista käyttäytymisterapiaa aloin opiskella Helsingin ryhmäterapiakeskuksen opintopiirissä 2015 ja olen käynyt Suomen käyttäytymisterapiayhdistyksen DKT-intensiivikoulutuksen 2016-2017. Toimin HYKS Jorvin Dialektisen käyttäytymisterapian tiimissä yksilöterapeuttina ja ryhmänohjaajana.

Tension Releasing Exercices, eli "tärinäterapia"

Sterssin ja traumaoireiden aiehuttamaa jännittyneisyyttä ja ylivireyttä voin hoitaa TRE-kehoterapialla yhdistäen sitä myös keskusteluterapiaan. Olen Tension Releasing Exercices-menetelmän kehittäjän, David Bercelin 2009 kouluttama TRE-ohjaaja ja olen ohjannut sekä ryhmiä että yksilöhoitoja eriasteisesti trauma- ja stressioireileville. Lisätietoa menetelmästä: www.trefinland.fi.

Taustakoulutus

Terveydenhuollon taustakoulutukseni on sairaanhoitaja (AMK), olen Terhikkiin rekisteröity. Tarjoamissani palveluissa noudatan lakisääteistä vaitiolovelvollisuutta sekä alalla vallitsevia tietosuojan ja yksityisyyden suojan määräyksiä ja velvotteita. Asiakkaani ovat potilasvakuutuksen piirissä.

Muut koulutukset, opinnot ja työnohjaus

Yleissivistävänä: YO, Liiketalouden perustutkinto. Psykologian ja mielenterveyden alalta: Helsingin yliopiston psykologian perusopinnot 25 op ja aineopintoja n. 30 op, NLP-practitioner koulutus narratiivisella työotteella, Avekki väkivaltatilanteiden hallintakurssi, Autenttisen liikkeen viikonloppukurssi, EMY vertaisryhmäohjaajan kurssi, H:gin kaupungin psykiatrian ryhmäohjaajan kurssi, Käyttäytymistieteiden aihepiirin tilastotieteen opintoja Helsingin yliopistossa 13 op. Päivitän ja kehitän osaamistani jatkuvasti myös pienimuotoisemmin kirjllisuudella, luennoilla ja koulutuspäivillä. Säännöllisesti käyn dialektisen käyttäytymisterapian ryhmätyönohjauksessa sekä ratkaisukeskeisessä ryhmä- ja yksilötyönohjauksessa.