Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Post Gradued Diploma in Solution Focused Psychotherapy

Olen valmistunut University of West England:in (UWE) ja Helsingin psykoterapiainstuutin yhteistyössä järjestämästä suomalaiseen toimintaympäristöön suunnitellusta ratkaisukeskeisen suuntauksen psykoterapeuttikoulutuksesta.  Koulutusta ei ole vielä hyväksytty Suomessa psykoterapeutin nimikkeeseen oikeuttavaksi, mistä syystä en voi vielä tarjota Kela-korvattavaa terapiaa. Oheinen kuva on valmistumisseremoniastamme Bristolissa heinäkuussa 2016. Tilaisuuden ja puitteiden upeus hämmensi hiukan suomalaiseen harmauteen tottunutta.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Opiskelen Tampereen yliopiston Kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutusohjelmassa. Opintojen aikana tarjoan opintoihin kuuluvaa KKT-koulutuspsykoterapiaa erillisinä terapiaprosesseina. 

Dialektinen käyttäytymisterapia

Dialektista käyttäytymisterapiaa aloin opiskella Helsingin ryhmäterapiakeskuksen opintopiirissä 2015 ja olen käynyt Suomen käyttäytymisterapiayhdistyksen DKT-intensiivikoulutuksen 2016-2017. Toimin HYKS Jorvin Dialektisen käyttäytymisterapian tiimissä DKT-terapeuttina.

Narratiivinen altistusterapia

Narratiivinen altistusterapia on useiden traumatapahtumien aiheuttamien traumaoireiden hoitoon sopiva menetelmä. Terapiatapaamiset kestävät noin 90 minuuttia kerrallaan ja käyntejä on n. 8-15 asiakkaan tilanteesta riippuen. Koulutuksen menetelmän käyttöön sain Tampereen yliopistossa 2018-2019.

Mindfulness based cognitive therapy, MBCT

MBCT on kehitetty toistuvan masennuksen hoitoon ja toteutetaan perusmuodossaan ryhmissä. Hyödynnän menetelmän antia myös yksilöterapioissa. MBCT:a voi soveltaa myös esimerkiksi kroonisen kivun ja työuupumuksen hoitoon. Menetelmän opiskelin Luote Oy:n koulutuksessa 2019.

Tension Releasing Exercices®, TRE®

Sterssin ja traumaoireiden aiehuttamaan jännittyneisyyteen ja vireystilan vaihteluihin voin ohjata TRE-itsehoitomenetelmän käyttöä yhdistäen sitä myös keskusteluterapiaan. Olen Tension Releasing Exercices-menetelmän kehittäjän, David Bercelin 2009 kouluttama TRE-ohjaaja. Lisätietoa menetelmästä: www.trefinland.fi.

Taustakoulutus

Terveydenhuollon taustakoulutukseni on sairaanhoitaja (AMK), olen Terhikkiin rekisteröity. Tarjoamissani palveluissa noudatan lakisääteistä vaitiolovelvollisuutta sekä alalla vallitsevia tietosuojan ja yksityisyyden suojan määräyksiä ja velvotteita. Asiakkaani ovat potilasvakuutuksen piirissä.

Muut koulutukset, opinnot ja työnohjaus

Yleissivistävänä: YO, Liiketalouden perustutkinto. Psykologian ja mielenterveyden alalta: Helsingin yliopiston psykologian  ja sosiaalipsykologian opintoja n. 60 op, NLP-practitioner koulutus narratiivisella työotteella, Avekki-koulutus, Autenttisen liikkeen viikonloppukurssi, EMY vertaisryhmäohjaajan kurssi, H:gin kaupungin psykiatrian ryhmäohjaajan kurssi. Päivitän ja kehitän osaamistani jatkuvasti myös pienimuotoisemmin kirjallisuudella, seminaareilla ja koulutuspäivillä. Käyn säännöllisesti työnohjauksessa.