Millainen terapeutti tarjolla?

Markka Impola

Jos kaipaat muutosta oloosi ja elämääsi, autan mielelläni. Olen aktiivinen, helposti lähestyttävä ja tavoitteellinen kumppani terapeuttiseen työskentelyysi. Ratkaisukeskeisyyden lisäksi käytän dialektisen käyttäytymisterapian ja TRE-kehoterapian menetelmiä monipuolisesti sinun tarpeidesi mukaan. Vastaanottoni sijaitsee Tapiolassa erinomaisten kulkuyhteyksien äärellä kauppakeskus Ainoan "katolla".

Asiakkaani ovat luonnehtineet että olen terapeuttina inhimillinen, läsnäoleva, empaattinen, ja myös toisinaan vaativa. Rakastan työtäni ja arvostan asiakkaitani ja heidän oman elämänsä asiantuntijuutta. Pyrin tietoisesti työskentelyssä dialektiseen tasapainoon terapian eri elementtien suhteen. Näitä ovat mm. hyväksynnän ja muutospaineen suhde, käytännön toiminnan ja mielensisäisten asioiden työstäminen, sekä terapeutin ja asiakkaan työskentelypanoksen tasapaino.

Työskentelen luovasti ja näkökulmia etsien asiakkaan tarpeen mukaan. Työkokemukseni psykiatrian poliklinikalla on antanut laajan näkemyksen psykiatrisiin ongelmiin ja moniongelmaisiin tilanteisiin. Aiempi työkokemukseni kaupallisella alalla on tuottanut omakohtaisen tuntemuksen hoitoympäristöjen ulkopuolisen työelämän ja yrittäjyyden ilmiöihin.

Terapian mitoitus

 Työtavassani ei lähtökohtaisesti tehdä sopimusta, jossa sitoutuisit käymään terapiassa tietyn ajan sovitulla viikkotahdilla. Tapaamistahdista sovitaan yhdessä ja sitä säädetään tarpeesi mukaan. Joskus voi olla mielekästä sopia etukäteen tapaamisten määrä ja tiheys tai terapian kesto esim "vuoden loppuun asti". Mahdollista on myös "Single Session"- työtapa, jolloin varaat ajan silloin kun tarvitset, ja tapaamisella lähdetään sen senhetkisestä tilanteestasi. Osa tapaamisista voidaan toteuttaa myös tietoturvallisella etäyhteydellä joko video- tai puheyhteydessä. Nettiajanvarauksesta voit varata itse 45 minuutin tapaamiset, 90 min. tapaamiset sovitaan käytännön syistä tapaamisissa tai puhelimitse. Sopiva tapaamisajan pituus (45 tai 90 min.) määräytyy ensisijaisesti sinulle luontevan keston mukaan.

Kenelle?

Tarjoan yksilöterapiaa aikuisille. Yksilöterapiaan voidaan myös liittää pari- ja pehetapaamisia. Teen tarvittaessa mielelläni myös moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden, esim. psykiatrisi tai työterveyshuoltosi kanssa.

Erityisosaamisalueitani ovat tunne-elämän säätelyn ongelmat, mielialaoireilu, työssä jaksamisen haasteet, haasteelliset elämänvaiheet ja kriisit, henkilökohtaisen kasvun kysymykset, traumaattisista kokemuksista selviäminen ja itsetuhoinen ongelmakäyttäytyminen. Tunne-elämän säätelyn ongelmia voivat olla mm. elämää häiritsevä impulsiivisuus, sietämättömän voimakkaat tai tilanteeseen sopimattoman tuntuiset tunnetilat, tyhjyydentunne, tunteiden ylisäätely ja kokemus latistuneesta tunnekokemisesta.

Terapiatyöskentely lähtee asiakkaan toiveista, ei diagnooseista. Joskus toiveena voi kuitenkin olla myös diagnoosilähtöinen tavoitteiden määrittely. Diagnooseihin perustuvasta hoidosta erityisosaamiseni painottuu  eriasteisten masennusten, ahdistushäiriöiden,  persoonallisuushäiriöiden (erityisesti epävakaus), sekä kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja edellä mainittujen yhdistelmien hoitoon.

Kela-korvattavaa terapiaa en vielä tarjoa, asia on työn alla. Ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutusryhmämme on Suomessa ensimmäinen ulkomaisen yliopiston kanssa tuotetusta koulutuksesta valmistunut. Ammattinimikkeitä valvova Valvira ja Sosiaali- ja Terveysministeriö työstävät tähän uuteen koulutuspoliittiseen tilanteeseen liittyviä juridisia ja menetelmällisiä kysymyksiä edelleen. Tästä syystä en vielä ota vastaan Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakaita. Omasta puolestani pahoittelen minulle Kelaterapiaan odottaneille asiakkaille aiheutunutta hoitoon pääsyn hidastumista ja ylimääräistä hankaluutta.

Mitä vastaanotollani tapahtuu

Työtapani ytimessä on toivomasi tulevaisuuden ja kokemasi nykyisyyden kartoittaminen kanssasi, ja niiden välille mahdollisimman sujuvan tien rakentaminen. Matkalla parempaan nykyisyyteen voidaan käydä tarpeen mukaan laajastikin menneisyyttä, ihmissuhteita, tai ongelmallisia kokemuksia läpi, mutta työskentelyn perusteena on aina sinulle paras mahdollinen tulevaisuus ja miten sen saavutat.

Ratkaisukeskeisyyteen kuuluu asiakasta arvostava, ongelmien ja mahdollisuuksien yhdessä tutkimiseen perustuva terapiasuhde. Käytännössä tämä tarkoittaa työnjakoa niin, että asiakas on oman elämänsä ja ongelmansa asiantuntija ja terapeuttina olen menetelmän, välineiden ja prosessin kuljettamisen asiantuntija. Molempien panos on yhtä arvokas ja tärkeä. Käytännössä molemmat parhaimmillaan kuuntelevat ja paneutuvat toisen sanomaan ja antavat kaikkensa omasta "roolistaan". Menetelmät ovat lempeitä ja niihin on helppo lähteä mukaan. Isoja muutoksia voi syntyä myös helposti, vaikka terapeuttinen muutos joskus tuottaa vaikeitakin tunteita ja olotiloja. Nämä ratkaisukeskeiset peruselementit ovat mukana työskentelyssä myös muita menetelmiä käyttäessämme.

Dialektisessa käyttäytymisterapiassa määritellään ketjuanalyysin avulla toimintaan liittyvä muutostarve ja siinä työskennellään tunteiden ja niiden käsittelyyn liittyvien taitojen kanssa. Tunteiden tunnistamista ja niiden säätelyä voidaan opetella myös soveltuvin mindfullness-harjoittein. Näitä menetelmiä liitän ratkaisukeskeiseen työskentelyyn tarpeen mukaan, työskentely voi myös painottua käyttäytymisterapeuttiseen työtapaan.

Stressin, vireystilan säätelyjen ongelmien ja jatkuvan fyysisen ylijännittyneisyyden hoitoon tarjoan keskusteluterapian lisäksi, tilalla, tai sen ohessa kehotrapeuttista Tension releasing exercices -menetelmää. Sen käyttö sovitaan etukäteen yhdessä ja tapaamiseen varataan pidempi aika. Menetelmään voit alustavasti  tutustua: www.trefinland.fi.

Miten käytännön asiat hoituvat kanssani

Voit varata ajan suoraan sähköisestä ajanvarauksesta. Jos sieltä ei löydy sinulle sopivaa aikaa, voit soittaa tai pyytää sähköpostitse yhteydenottoa sinulle sopivan ajan sopimiseksi.  Sähköisessä ajanvarauksessa syötät nimesi, puhelinumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Ensimmäistä aikaa varatessasi soitan sinulle ennen ajanvarauksen vahvistamista. Voit halutessasi laittaa ajanvaraukseen lisätietona koska sinut parhaiten tavoittaa. Lyhyehkön puhelun tarkoitus on alustavasti kartoittaa olenko oikea terapeutti sinulle ja sinun tarpeisiisi. Sen jälkeen saat sähköpostitse ajanvarauksen vahvistusviestin, jossa on käyntiosoite ja vahvistustunnus jolla voit myös tarvittaessa perua tai siirtää ajan.

Ensitapaamisella tärkeintä on yhdessä nimetä terapian tarpeesi riittävässä määrin, päästä selvyyteen siitä, onko tarjoamilani palveluilla mahdollista vastata niihin, sekä havaita näyttääkö välillemme syntyvän molemmille mielekäs terapeuttinen vuorovaikutus. Joskus terapian tarpeen ja sen tavoitteiden määrittelyyn voidaan käyttää useitakin kertoja, joskus se voi olla parilla sanalla selvää. Myös tarpeiden määrittely voi olla terapeuttinen prosessi itsessään.

Maksu tapahtuu joko laskulla tai käteisellä. Laskun tai kuitin saat joko vastaanotolta mukaasi tai sähköpostitse.