Tervetuloa terapiaan

Espoon Tapiolaan, tai paikasta riippumatta etäterapiaan

Tervetuloa etäterapiaan terapeutille
Markka Impola
Astu odotushuoneeseen

Kun kaipaat muutosta oloosi ja elämääsi, tai haluat pysähtyä tarkastelemaan mitä sinulle oikeasti kuuluu – autan mielelläni.  Tapaat minut Espoon Tapiolassa tai etäterapiassa vaikka kotisohvaltasi. 


Kenelle?

Tarjoan yksilöterapiaa aikuisille. Osaamiseni palvelee parhaiten asiakkaita, joiden haasteina ovat mm.:

- tunne-elämän ongelmat - mielialaoireilu - jaksamisen haasteet - tarve muuttaa omaa käyttäytymistä tai toimintatapoja (myös addiktiot) - itsearvostus ja identiteetin kysymykset - haasteelliset elämänvaiheet työssä, ihmissuhteissa...- kriisit - traumaattisista kokemuksista selviäminen -

Nämä ovat kuitenkin otsikkotason nimiä ongelmille. Jokaisen ihmisen haasteet ja niiden ilmeneminen ovat yksilöllisiä, ja monesti vielä useamman eri asian yhdistelmiä. Sinun ei tarvitse osata määritellä tai luokitella ongelmaasi - et tarvitse diagnoosia tai "vakavaa ongelmaa". Hyvä lähtökohta on, jos tunnistat että elämässäsi tai olossasi on menossa jotain jonka haluat muuttuvan, haluat siihen apua, ja olet valmis ryhtymään asian edistämiseen.  

Diagnooseihin kohdentuvista hoidoista erityisosaamiseni painottuu traumakokemuksista seuranneiden PTSD-oireiden, kompleksisen trauman, persoonalisuuden epävakauden, toistuvan masennuksen, ja näiden liitännäisongelmien, kuten addiktioiden tai itseä vahingoittavan käyttäytymisen hoitoon. Teen tarvittaessa diagnostisia haastatteluita PTSD-oireiden arvioimiseksi.

Missä ja miten käytännön asiat hoituvat kanssani?

Jos tarvitset neuvoa palveluiden suhteen tai haluat arvioida sopisinko terapeutiksesi, voit varata nettiajanvarauksesta maksuttoman, puheluna tai videoyhteydellä toteutettavan lyhyehkön palveluohjausajan. Alustavasti voit tutustua palveluihini ajanvarauksen palvelukuvauksista sekä menetelmät -sivulla.

Voit varata ajan suoraan sähköisestä ajanvarauksesta. Jos et löydä sopivaa aikaa, voit soittaa (040 8227228) tai pyytää sähköpostitse (markka.impola@gmail.com) yhteydenottoa ajan sopimiseksi.  Narratiivisen altistusterapian, TRE:n ja muut pidemmän ajan vaativat tapaamiset sovitaan tapaamisissa tai puhelimitse. 

Tapaamiset tapahtuvat Tapiolassa vastaanotolla, tai paikasta riippumattomana etäterapiana – osa ajoista on saatavilla vain etäterapiana. Vastaanottoni on Tapiolan Ainoassa, hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Tarkat kulkuohjeet paikan päälle tai etäajalle etäterapian linkin saat ajanvarauksen vahvistusviestissä. 

Maksutapoina voit valita seuraavista:  Mobile Pay, kertalaskutus sähköpostitse, tai voimme sopia kuukausilaskutuksesta. Etäterapian ensikäynnit ja Käynti Kerrallaan terapia maksetaan tapaamisen alussa tai ennen sitä lähetettävällä laskulla.


Mitä vastaanotollani tapahtuu?

Ensikäynnillä tavoitteena on yhdessä määritellä kokemiasi ongelmia ja tavoitteitasi riittävässä määrin, niin että pystymme yhdessä hahmottelemaan, millainen terapiajakso sinua palvelee parhaiten.  Ensikäyntiin liittyy myös terapeutin taustatyötä juuri sinun tilanteesi jäsentelyn, jatkon suunnittelun, kirjaamisen ja asiakkuuden luomisen osalta. 

Terapiatyöskentely eri pituisten terapiajaksojen jatkokäynneillä muokkautuu haasteittesi, tavoitteittesi ja sinulle sopivimmiksi ilmenevien työtapojen myötä. Ratkaisukeskeinen ajattelu ja työtapa painottaa toivottua tulevaisuutta kohti työskentelemistä. Kognitiivinen käyttäytymisterapia puolestaan voidaan toteuttaa hyvinkin ongelmalähtöisesti, eli ongelmista poispäin työskentelemisen idealla. Voimme valita työskentelyyn tämän tyyppisiä menetelmällisiä linjauksia, tai yhdistellä niitä sinulle sopivalla tavalla. Sekä ratkaisukeskeinen että käyttäytymisterapeuttinen työtapani tähtää konkreettisiin positiivisiin muutoksiin nykyisyydessä ja tulevaisuudessasi. Työskentelyn tehoa voidaan lisätä kotiharjoituksilla. Menneisyys on työskentelyn keskiössä Narratiivisessa altsitusterapiassa, jolla hoidetaan tehokkaasti useita traumatapahtumia kokeneiden PTSD-oireita. Traumaterapiaa voidaan toteuttaa myös Seekin Safety®-mallilla ilman että käsitellään niinkään menneisyyttä.

Käynti kerrallaan -tapaamisella käsitellään sinulle ajankohtaista asiaa ratkaisukeskeisesti. Se on nopeasti tavoitettava, matalan kynnyksen apu silloin, kun haluat yhden tai useamman terapiatapaamisen satunnaisesti, mutta et koe juuri nyt tarvetta varsinaiseen terapiaprosessiin.  Tapaamiseen varataan 60 min aika ja se voi painottua voimavaroja aktivoivaan tilanteen jäsentelyyn, tai siinä voidaan toteuttaa suoraan jokin hoidollinen interventiomahdollisuus.

Työskentelytapoihin liittyvät ratkaisut lähtevät asiakkaan toiveista ja tarpeista, ei diagnooseista. Joskus voi kuitenkin olla mielekästä myös diagnoosin huomioiva työskentely tai oiremittarointi, esimerkiksi terapian menetelmien valinnan tueksi ja sen tuloksellisuuden mittaamiseksi. Käyttämiini menetelmiin voit tutustua tiivistetysti sivulla MENETELMÄT.

Yhteistyösuhteen laatu on aina osa psykoterapiaa. Menetelmistä riippumatta tavoitteenani on päästä kanssasi avoimeen, arvostavaan ja sopivasti lämpimään yhteistyösuhteeseen, jossa voimme tuloksellisesti tutkia kokemiasi ongelmia ja työskennellä kohti tavoitteitasi. Käytännössä tämä tarkoittaa työnjakoa niin, että sinä olet oman elämäsi ja ongelmiesi asiantuntija, ja terapeuttina olen menetelmän, välineiden ja prosessin kuljettamisen asiantuntija. Molempien panos on yhtä arvokas ja tärkeä. Parhaimmillaan molemmat kuuntelevat ja paneutuvat toisen sanomaan ja antavat kaikkensa omasta "roolistaan".  


Kuinka usein ja kuinka pitkään?

Tapaamistahdista sovitaan yhdessä ja sitä säädetään tarpeesi ja tavoitteittesi mukaan. Usein on hyödyllistä sopia jo ensikäynnillä alustava idea siitä, kuinka pitkään ja kuinka tiiviisti tavataan, tai missä kohtaa palataan katsastamaan mitkä työskentelyn tavoitteet ovat toteutuneet ja onko ehkä tarvetta uudelleen arvioida tavoitteita, menetelmiä, tai hoidon kestoa. Voimme sopia säännöllisen vakioajan, tai voit varata aikoja omaan tahtiisi nettiajanvarauksesta. 

Käynti Kerrallaan -terapiassa varaat ajan tai useamman kun siltä tuntuu, ja tavoitteena on kerran-parin tapaamisella selvittää kokemaasi ajankohtaista haastetta.