Millainen terapeutti tarjolla?

Markka Impola

Kun kaipaat muutosta oloosi ja elämääsi, autan mielelläni.  Terapeuttina olen empaattinen ja arvostava, mutta tavoitteellisesti ja tarvittaessa jämäkästi kohti tavoitteitasi luotsaava kumppanisi. Tarjoan pitkäkestoisen ja lyhytterapeuttisen työskentelymuodon lisäksi myös nopeasti ja matalalla kynnyksellä "Single Session" -tyylillä kertaluontoisia, tai kokemasi tarpeen mukaisia yksittäisiä terapia- ja konsultaatiotapaamisia. 

Pyrin työskentelyssäni dialektiseen tasapainoon terapian eri elementtien suhteen. Näitä ovat mm. hyväksynnän ja muutostyöskentelyn suhde, käytännön toiminnan ja mielensisäisten asioiden työstäminen, sekä terapeutin ja asiakkaan työskentelypanoksen tasapaino. Työskentelen luovasti ja näkökulmia etsien asiakkaan tarpeen mukaan. Suosin näyttöön perustuvia, teoreettisesti hyvin perusteltuja ja käytännössä toimivaksi osoitettuja menetelmiä joihin olen saanut koulutuksen. 

Ratkaisukeskeisyys on mukana kaikessa työssäni. Sen lisäksi käytän mm. käyttäytymisterapian, mindfulnessin ja kehoterapeuttisia menetelmiä monipuolisesti sinun tarpeidesi mukaan. Narratiivista altistusterapiaa tarjoan henkilöille joilla on useiden traumatapahtumien aiheuttamia oireita. Vastaanottoni sijaitsee Tapiolassa erinomaisten kulkuyhteyksien äärellä kauppakeskus Ainoan "katolla". En ole KELA-palveluntuottaja.

Kenelle?

Tarjoan yksilöterapiaa aikuisille. Yksilöterapiaan voidaan myös liittää pari- ja pehetapaamisia. Teen tarvittaessa myös moniammatillista yhteistyötä esim. psykiatrisi tai työterveyshuoltosi kanssa.

Keskeisimpiä osaamisalueitani ovat tunne-elämän säätelyn ongelmat, mielialaoireilu, työssä jaksamisen haasteethenkilökohtaisen kasvun ja itsearvostuksen kysymyksethaasteelliset elämänvaiheet ja kriisit, sekä menneisyyden traumaattisista kokemuksista selviäminen. Tunne-elämän säätelyn ongelmia voivat olla mm. elämää häiritsevä impulsiivisuus, sietämättömän voimakkaat tai tilanteeseen sopimattoman tuntuiset tunnetilat, tyhjyydentunne, tunteiden ylisäätely tai vaikeus tunnistaa tai tavoittaa tunteitaan, ja kokemus latistuneesta tunnekokemisesta. 

Terapiatyöskentely lähtee asiakkaan toiveista, ei diagnooseista. Joskus voi kuitenkin olla mielekästä myös diagnoosilähtöinen työskentely esimerkiksi terapian menetelmien valinnan tueksi tai sen tuloksellisuuden mittaamiseksi. Diagnooseihin perustuvasta hoidosta erityisosaamiseni painottuu traumakokemuksista seuranneiden PTSD-oireiden, eriasteisten masennusten, ahdistuneisuushäiriöiden, persoonallisuushäiriöiden (erityisesti epävakaus) ja edellä mainittujen yhdistelmien hoitoon. Teen tarvittaessa diagnostisia CAPS-5-haastatteluita PTSD-oireiden arvioimiseksi ja suosittelen sitä Narratiivisen altistusterapian yhteyteen ennen terapian aloitusta.

Kela-korvattavaa terapiaa en vielä tarjoa, asia on työn alla. Ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutusryhmämme on Suomessa ensimmäinen ulkomaisen yliopiston kanssa suomalaisten vaatimusten mukaan tuotetusta koulutuksesta valmistunut, ja useat viranomais- ja EU-tahot työstävät tähän uuteen koulutuspoliittiseen tilanteeseen liittyviä juridisia ja menetelmällisiä kysymyksiä edelleen. Tästä syystä en vielä ota vastaan Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakaita vaikka olen valmistunut siihen tähtäävästä koulutuksesta 2016. Omasta puolestani pahoittelen minulle Kelaterapiaan odottaneille asiakkaille aiheutunutta hoitoon pääsyn vaikeutumista ja ylimääräistä hankaluutta. Ajankohtaisesti olen kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutuksessa joka tuottaa minulle Kelaterapiapätevyyden 2024, ja uteliaana odotan kummalla koulutuksella voin ensin alkaa osaltani helpottamaan Kelaterapeuttien huutavaa pulaa.

Terapian mitoitus

Tapaamistahdista sovitaan yhdessä ja sitä säädetään tarpeesi ja tavoitteittesi mukaan. Usein on hyödyllistä sopia ainakin alustava idea siitä, kuinka pitkään ja kuinka tiiviisti tavataan. Mahdollista on myös "Single Session" -työtapa, jolloin tavoitteena on kerran-parin tapaamisella selvittää kokemaasi ajankohtaista haastetta. Narratiivisessa altistusterapiassa ja yksilöllisessä MBCT-prosessissa tiheys ja kesto sovitaan etukäteen ja ajat voi olla hyvä varata valmiiksi, jotta niiden saatavuus voidaan varmistaa. MBCT:n ryhmätoteutuksessa tapaamiset ilmoitetaan etukäteen.

Tapaamisia voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä joko video- tai puheyhteydessä. Nettiajanvarauksesta voit varata itse 45 minuutin tapaamiset. Narratiivisen altistusterapian, MBCT:n, TRE:n ja muut 90 min. tapaamiset sovitaan käytännön syistä tapaamisissa tai puhelimitse. 

Koulutuspsykoterapiaan paikkoja

Otan muutamia asiakkaita vuodessa kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutusterapiaan noin 4-8 kuukauden terapiaprosesseihin. Koulutusterapia on jonkin verran edullisempaa ja siinä käytetään ainoastaan KKT-menetelmiä. Koulutusterapiasta tehdään kirjallinen sopimus hoidon kestosta, tiheydestä ja kohteesta. Tapaamisia on sopimuksen mukaan kerran tai kaksi kertaa viikossa. 

Koulutusterapia on vahvasti työnohjattua ja sitä koskee samat potilaan ja asiakkaan oikeudet kuin muita työtapoja. Koulutusterapian jälkeen on mahdollista jatkaa työskentelyä tavanomaisena asiakkuutena jos siihen on tarve. Koulutusterapiaan otan myös lapsia tai nuoria sekä muita kohderyhmiä, joille en muuten pääsääntöisesti tarjoa terapiaa. Jos koulutusterapia kiinnostaa, voit varata nettiajanvarauksesta tutustumisajan, tai pyytää sähköpostitse (markka.impola@gmail.com) yhteydenottoa asiasta sopimiseksi. 

Mitä vastaanotollani tapahtuu

Tutustumistapaamisella tavoitteena on yhdessä nimetä kokemiasi ongelmia ja/tai tavoitteitasi riittävässä määrin, päästä selvyyteen siitä, onko tarjoamillani palveluilla mahdollista vastata niihin, sekä havaita näyttääkö välillemme syntyvän molemmille mielekäs terapeuttinen vuorovaikutus. Joskus terapiatyöskentelyn kohteen ja tavoitteiden määrittelyyn voidaan käyttää useitakin kertoja, joskus se voi olla parilla sanalla selvää. Ongelmien ja tavoitteiden määrittely on usein terapeuttinen prosessi jo itsessään.

Single Session -käynnillä sinulla on oletettavasti jo hyvinkin selkeä käsitys mitä asiaa haluat käsitellä. Työtapa sopii esimerkiksi elämäntilanteisiin tai haasteisiin, joita haluat ajoittain prosessoida oman elämänpiirisi ja kontaktiesi ulkopuolella, mutta sinulla ei ole tarvetta pitempään terapeuttiseen prosessiin. Tapaaminen voi olla yksi kerta, tai voit palata asiaan myöhemmin ja varata uuden ajan silloin kun tunnet siihen tarvetta.

Kaikessa työskentelyssäni tavoitteenani on muodostaa kanssasi arvostava, ongelmia ja mahdollisuuksia tutkiva ja tavoitteitasi kohti työskentelevä yhteistyösuhde. Käytännössä tämä tarkoittaa työnjakoa niin, että sinä olet oman elämäsi ja ongelmiesi asiantuntija, ja terapeuttina olen menetelmän, välineiden ja prosessin kuljettamisen asiantuntija. Molempien panos on yhtä arvokas ja tärkeä. Parhaimmillaan molemmat kuuntelevat ja paneutuvat toisen sanomaan ja antavat kaikkensa omasta "roolistaan".  Käyttämiini menetelmiin voit tutustua tiivistetysti sivulla MENETELMÄT.

Kun olemme sopivassa määrin selvillä siitä, mitkä ovat tämänhetkisiä haasteitasi, ja mikä olisi tavoitteena näiden suhteen, alamme työskennellä tavoitteitasi kohti ja poispäin ongelmista. Voimme valita työskentelyyn jonkin selkeän menetelmän tai työskentelyotteen, tai yhdistellä niitä sinulle sopivalla tavalla. Sekä ratkaisukeskeinen että käyttäytymisterapeuttinen työtapani on käytännönläheistä ja tähtää konkreettisiin positiivisiin muutoksiin nykyisyydessä ja tulevaisuudessasi. Lähtökohtiasesti menneisyys ei ole niissä ensisijainen mielenkiinnon kohde, mutta molempiin voi sisältyä tarvittaessa menneisyyden työstämistä hyvinkin laajasti jos se nähdään keinona päästä tavoitteisiisi nykyisyydessä ja tulevaisuudessasi.

Miten käytännön asiat hoituvat kanssani

Voit varata ajan suoraan sähköisestä ajanvarauksesta. Jos sieltä ei löydy sinulle sopivaa aikaa, voit soittaa tai pyytää sähköpostitse yhteydenottoa sinulle sopivan ajan sopimiseksi.  Sähköisessä ajanvarauksessa syötät nimesi, puhelinumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Ensimmäistä aikaa varatessasi saatan myös soittaa sinulle ennen ajanvarauksen vahvistamista. Voit halutessasi laittaa ajanvaraukseen lisätietona koska sinut parhaiten tavoittaa. Lyhyehkön puhelun tarkoitus on alustavasti kartoittaa olenko oikea terapeutti sinulle ja sinun tarpeisiisi. Sen jälkeen saat sähköpostitse ajanvarauksen vahvistusviestin, jossa on käyntiosoite ja vahvistustunnus jolla voit myös tarvittaessa perua tai siirtää ajan.

Maksutavat: Yksittäiset ja satunnaiset käynnit sekä tutustumiskäynnit maksetaan pankki- tai luottokorttimaksuna käynnin yhteydessä, etätapaamiset maksetaan tilisiirtona ennen etävastaanottoa. Terapiaprosesseissa mahdollisuus kuukausilaskutukseen. Tiiviit NET-terapiat  ja MBCT laskutetaan sopimuksen mukaan yhdessä tai useammassa erässä, 1. erä ennen terapian aloitusta.