Millainen terapeutti tarjolla?

Markka Impola

Jos kaipaat muutosta oloosi ja elämääsi, autan mielelläni. Olen aktiivinen, helposti lähestyttävä ja tavoitteellinen kumppani terapeuttiseen työskentelyysi. Työtapani perustuu ratkaisukeskeisyyteen. Lisäksi käytän käyttäytymisterapian, mindfulnessin ja kehoterapeuttisia menetelmiä monipuolisesti sinun tarpeidesi mukaan. Narratiivista altistusterapiaa tarjoan henkilöille joilla on useiden traumatapahtumien aiheuttamia oireita. Vastaanottoni sijaitsee Tapiolassa erinomaisten kulkuyhteyksien äärellä kauppakeskus Ainoan "katolla". En ole KELA-palveluntuottaja.

Asiakkaani ovat luonnehtineet että olen terapeuttina inhimillinen, läsnäoleva, empaattinen, ja myös toisinaan vaativa. Rakastan työtäni, ja arvostan asiakkaitani ja heidän oman elämänsä asiantuntijuutta. Pyrin tietoisesti työskentelyssä dialektiseen tasapainoon terapian eri elementtien suhteen. Näitä ovat mm. hyväksynnän ja muutostyöskentelyn suhde, käytännön toiminnan ja mielensisäisten asioiden työstäminen, sekä terapeutin ja asiakkaan työskentelypanoksen tasapaino.

Työskentelen luovasti ja näkökulmia etsien asiakkaan tarpeen mukaan. Työni psykiatrian poliklinikalla antaa laajan näkemyksen psykiatrisiin ongelmiin ja moniongelmaisiin tilanteisiin. Aiempi työkokemukseni kaupallisella alalla on tuottanut myös omakohtaisen tuntemuksen hoitoympäristöjen ulkopuolisen työelämän ja yrittäjyyden haasteisiin.

Kenelle?

Tarjoan yksilöterapiaa aikuisille. Yksilöterapiaan voidaan myös liittää pari- ja pehetapaamisia. Teen tarvittaessa mielelläni myös moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden, esim. psykiatrisi tai työterveyshuoltosi kanssa.

Keskeisimpiä osaamisalueitani ovat tunne-elämän säätelyn ongelmat, mielialaoireilu, työssä jaksamisen haasteethenkilökohtaisen kasvun ja itsearvostuksen kysymyksethaasteelliset elämänvaiheet ja kriisit sekä menneisyyden traumaattisista kokemuksista selviäminen. Tunne-elämän säätelyn ongelmia voivat olla mm. elämää häiritsevä impulsiivisuus, sietämättömän voimakkaat tai tilanteeseen sopimattoman tuntuiset tunnetilat, tyhjyydentunne, tunteiden ylisäätely tai vaikeus tunnistaa tai tavoittaa tunteitaan, ja kokemus latistuneesta tunnekokemisesta. 

Terapiatyöskentely lähtee asiakkaan toiveista, ei diagnooseista. Joskus toiveena voi kuitenkin olla myös diagnoosilähtöinen tavoitteiden määrittely. Diagnooseihin perustuvasta hoidosta erityisosaamiseni painottuu traumakokemuksista seuranneiden PTSD-oireiden, eriasteisten masennusten, ahdistuneisuushäiriöiden, persoonallisuushäiriöiden (erityisesti epävakaus) ja edellä mainittujen yhdistelmien hoitoon. Teen tarvittaessa diagnostisia CAPS-5-haastatteluita PTSD-oireiden arvioimiseksi ja suosittelen sitä Narratiivisen altistusterapian yhteyteen ennen terapian aloitusta.

Kela-korvattavaa terapiaa en vielä tarjoa, asia on työn alla. Ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutusryhmämme on Suomessa ensimmäinen ulkomaisen yliopiston kanssa suomalaisten vaatimusten mukaan tuotetusta koulutuksesta valmistunut, ja useat viranomais- ja EU-tahot työstävät tähän uuteen koulutuspoliittiseen tilanteeseen liittyviä juridisia ja menetelmällisiä kysymyksiä edelleen. Tästä syystä en vielä ota vastaan Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakaita vaikka olen valmistunut siihen tähtäävästä koulutuksesta 2016. Omasta puolestani pahoittelen minulle Kelaterapiaan odottaneille asiakkaille aiheutunutta hoitoon pääsyn vaikeutumista ja ylimääräistä hankaluutta. 2020 aloittamani kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus tuottaa minulle Kelaterapiapätevyyden 2024, ja uteliaana odotan kummalla koulutuksella voin ensin alkaa osaltani helpottamaan Kelaterapeuttien huutavaa pulaa.

Terapian mitoitus

Työtavassani ei lähtökohtaisesti tehdä sopimusta, jossa sitoutuisit käymään terapiassa tietyn ajan sovitulla viikkotahdilla. Tapaamistahdista sovitaan yhdessä ja sitä säädetään tarpeesi ja tavoitteittesi mukaan. Joskus voi olla mielekästä sopia etukäteen tapaamisten määrä ja tiheys tai terapian kesto. Näin tehdään, jos sovimme kanssasi Narratiivisen altistusterapian tai MBCT-prosessin toteutuksesta. Mahdollista on myös "Single Session" -työtapa, jolloin varaat ajan silloin kun tarvitset, ja tapaamisella lähdetään sen senhetkisestä tilanteestasi.

Tapaamisia voidaan toteuttaa myös tietoturvallisella etäyhteydellä joko video- tai puheyhteydessä. Nettiajanvarauksesta voit varata itse 45 minuutin tapaamiset. Narratiivisen altistusterapian, MBCT:n, TRE:n ja muut 90 min. tapaamiset sovitaan käytännön syistä tapaamisissa tai puhelimitse. 

Mitä vastaanotollani tapahtuu

Työtapani ytimessä on nykyisyydessäsi kokemiesi haasteiden ja toivomasi tulevaisuuden kartoittaminen kanssasi sekä sinulle parhaaseen mahdolliseen tulevaan sujuvan tien rakentaminen ja sen kulkeminen. Voimme valita työskentelyyn jonkin selkeän menetelmän, tai yhdistellä tarpeitteisi ja mieltymystesi mukaan eri menetelmiä. Sinun ei tarvitse tuntea tai miettiä menetelmiä, minä hoidan sen puolen neuvotellen tarvittaessa valinnoista ja niiden perusteista kanssasi. Työskentelyssä voidaan käydä tarpeen mukaan laajastikin menneisyyttä, ihmissuhteita, tai ongelmallisia kokemuksia läpi, mutta tavoitteena on aina sinulle paras mahdollinen tulevaisuus.

Ratkaisukeskeisyyteen kuuluu asiakasta arvostava, ongelmien ja mahdollisuuksien yhdessä tutkimiseen perustuva terapiasuhde. Käytännössä tämä tarkoittaa työnjakoa niin, että asiakas on oman elämänsä ja ongelmansa asiantuntija ja terapeuttina olen menetelmän, välineiden ja prosessin kuljettamisen asiantuntija. Molempien panos on yhtä arvokas ja tärkeä. Käytännössä molemmat parhaimmillaan kuuntelevat ja paneutuvat toisen sanomaan ja antavat kaikkensa omasta "roolistaan". Nämä ratkaisukeskeiset peruselementit ovat mukana työskentelyssä myös muita menetelmiä käyttäessämme. Käyttämiini menetelmiin voit tutustua lyhyesti kuvattuna sivulla PALVELUT.

Miten käytännön asiat hoituvat kanssani

Voit varata ajan suoraan sähköisestä ajanvarauksesta. Jos sieltä ei löydy sinulle sopivaa aikaa, voit soittaa tai pyytää sähköpostitse yhteydenottoa sinulle sopivan ajan sopimiseksi.  Sähköisessä ajanvarauksessa syötät nimesi, puhelinumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Ensimmäistä aikaa varatessasi saatan myös soittaa sinulle ennen ajanvarauksen vahvistamista. Voit halutessasi laittaa ajanvaraukseen lisätietona koska sinut parhaiten tavoittaa. Lyhyehkön puhelun tarkoitus on alustavasti kartoittaa olenko oikea terapeutti sinulle ja sinun tarpeisiisi. Sen jälkeen saat sähköpostitse ajanvarauksen vahvistusviestin, jossa on käyntiosoite ja vahvistustunnus jolla voit myös tarvittaessa perua tai siirtää ajan.

Ensitapaamisella tärkeintä on yhdessä nimetä terapian tarpeesi riittävässä määrin, päästä selvyyteen siitä, onko tarjoamilani palveluilla mahdollista vastata niihin, sekä havaita näyttääkö välillemme syntyvän molemmille mielekäs terapeuttinen vuorovaikutus. Joskus terapian tarpeen ja sen tavoitteiden määrittelyyn voidaan käyttää useitakin kertoja, joskus se voi olla parilla sanalla selvää. Myös tarpeiden määrittely voi olla terapeuttinen prosessi itsessään.

Maksutavaat: Yksittäiset ja satunnaiset käynnit sekä tutustumiskäynnit maksetaan pankki- tai luottokorttimaksuna käynnin yhteydessä, etätapaamiset maksetaan tilisiirtona ennen etävastaanottoa. Vakioasiakkaille tapaamismuodosta riippumatta sähköpostilaskutus kuukausittain. Tiiviit NET-terapiat  ja MBCT laskutetaan 1-4 erässä, 1. erä ennen terapian aloitusta.