PSYKO-
TERAPIAA
+ työnohjausta
& koulutusta

KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA (KKT) 
ja sen lukuisat sovellukset 

DKT, FAP, MBCT, NET, EET... ja mitä niitä onkaan! Kognitiivinen käyttäytymisterapia on näyttöön perustuva, tutkittu ja tehokas terapian viitekehys. KKT:n perusteista nousee useita eri tarkoituksiin tai eri lähestymistapoihin painottuvia malleja ja hoito-ohjelmia. Malleja voi toteuttaa sellaisenaan – tai kuten useimmiten – asiakkaan uniikkiin tilanteeseen, tarpeisiin ja työskentelytapoihin räätälöiden. 

RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

"Se mitä katsot, kasvaa" kuvaa ratkaisukeskeisen psykoterapian voimavaroihin ja toivottuun tulevaisuuteen suuntautumista. Suuntausta suositellaan yleisesti keskivaikeisiin ja lieviin ongelmiin, mutta oman kokemukseni mukaan sillä on myös vaikeiden ongelmien yhteydessä paljon annettavaa.


Työnohjaus 


Työnohjaus on nykyaikainen ja kustannustehokas tapa vahvistaa yksilöiden, tiimien ja työyhteisöjen työssä viihtyvyyttä, työn imua, tehokkuutta ja kehittymistä.

Työnohjaus voidaan toteuttaa perinteiseen tapaan prosessina, tai tarpeen mukaan kertaluontoisesti. Työskentelylle määritellään tilaajan tarpeisiin ja käytettävissä olevaan aikaan suhteutetut työskentelyn kohteet ja tavoitteet.

Yksilö- ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus touteutetaan joko etänä, paikan päällä Espoon Tapiolassa vastaanottotilassani (1-4 hlöä), tai asiakkaan omissa tiloissa. 

60 minuutin työnohjauksen etänä tai Tapiolan vastaanotollani voit varata nettiajanvarauksestani. Pitemmät ajat ja muualla toteutettavat työnohjaukset ja workshopit sovitaan ja hinnoitellaan erikseen. Ota yhteys sähköpostitse markka.impola@gmail.com.


Työnohjaus on arvonlisäverovapaata silloin, kun se kohdistuu terveyspalveluiden suoraan asiakastyöhön, eli toteutetaan ns. casetyönohjauksena.

Koulutus, luennot, workshopit

  • Narratiivinen altistusterapia
  • KKT- ja kognitiivinen lyhytterapia
  • Psyykkinen trauma, PTSD ja CPTSD, vakauttava hoito, ryhmähoito
  • Tunnesäätely, aikuisten käyttäytymisongelmat, moniongelmaisuus


Lisätiedot markka.impola@gmail.com, p. 044 970 3355