Millainen terapeutti tarjolla?

Markka Impola

Jos kaipaat muutosta oloosi ja elämääsi, autan mielelläni. Olen aktiivinen, helposti lähestyttävä ja tavoitteellinen kumppani terapeuttiseen työskentelyysi. Ratkaisukeskeisyyden lisäksi käytän dialektisen käyttäytymisterapian ja TRE-kehoterapian menetelmiä monipuolisesti sinun tarpeidesi mukaan. Vastaanottoni sijaitsee Tapiolassa erinomaisten kulkuyhteyksien äärellä kauppakeskus Ainoan "katolla".

Asiakkaani ovat luonnehtineet että olen terapeuttina inhimillinen, läsnäoleva, empaattinen, ja myös toisinaan vaativa. Rakastan työtäni ja arvostan asiakkaitani ja heidän oman elämänsä asiantuntijuutta. Pyrin tietoisesti työskentelyssä dialektiseen tasapainoon terapian eri elementtien suhteen. Näitä ovat mm. hyväksynnän ja muutospaineen suhde, käytännön toiminnan ja mielensisäisten asioiden työstäminen, sekä terapeutin ja asiakkaan työskentelypanoksen tasapaino. Työskentelen luovasti ja näkökulmia etsien asiakkaan tarpeen mukaan. Työkokemukseni psykiatrian poliklinikalla on antanut laajan näkemyksen psykiatrisiin ongelmiin ja moniongelmaisiin tilanteisiin. Aiempi työkokemukseni kaupallisella alalla on tuottanut omakohtaisen tuntemuksen hoitoympäristöjen ulkopuolisen työelämän ilmiöihin.

Kenelle?

Tarjoan yksilöterapiaa aikuisille. Yksilöterapiaan voidaan myös liittää pari- ja pehetapaamisia. Teen tarvittaessa mielelläni myös moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden, esim. psykiatrisi tai työterveyshuoltosi kanssa.

Erityisosaamisalueitani ovat tunne-elämän säätelyn ongelmat, mielialaoireilu, työssä jaksamisen haasteet, haasteelliset elämänvaiheet ja kriisit, henkilökohtaisen kasvun kysymykset, traumaattisista kokemuksista selviäminen ja itsetuhoinen ongelmakäyttäytyminen. Tunne-elämän säätelyn ongelmia voivat olla mm. elämää häiritsevä impulsiivisuus, sietämättömän voimakkaat tai tilanteeseen sopimattoman tuntuiset tunnetilat, tyhjyydentunne, tunteiden ylisäätely ja kokemus latistuneesta tunnekokemisesta. Diagnooseihin perustuvasta hoidosta erityisosaamiseni painottuu moniongelmaisten mielialahäiriöiden, epävakaan persoonallisuushäiriön sekä kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon.

Ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutusryhmämme on Suomessa ensimmäinen ulkomaisen yliopiston kanssa tuotetusta koulutuksesta valmistunut. Asiakkailta saamani palautteen mukaan koulutukseni on tuottanut hyvin heitä palvelevaa osaamista, mutta Valviralla on edelleen epäselvyyttä tutkintomme soveltuvuudesta suomalaiseen perinteeseen. Tästä syystä en vielä ota vastaan Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakaita. Omasta puolestani pahoittelen minulle Kelaterapiaan odottaneille asiakkaille aiheutunutta hoitoon pääsyn hidastumista ja ylimääräistä hankaluutta.

Mitä vastaanotollani tapahtuu

Oman ratkaisukeskeisyyteni ytimessä on toivotun tulevaisuuden ja olevan nykyisyyden kartoittaminen kanssasi, ja niiden välille mahdollisimman sujuvan tien rakentaminen. Matkalla voidaan käydä tarpeen mukaan laajastikin menneisyyttä läpi, mutta tavoitteena on aina se toivottu tulevaisuus. Ratkaisukeskeisyyteen kuuluu asiakasta arvostava, asioiden yhdessä tutkimiseen perustuva terapiasuhde. Menetelmät ovat lempeitä ja havainnollisia, niihin on helppo lähteä mukaan. Isoja muutoksia voi syntyä myös kohtuullisen miellyttävästi, vaikka terapeuttinen muutos joskus tuottaa vaikeitakin tunteita ja olotiloja. Tämä periaate on mielessäni myös käyttäessäni dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Dialektisessa käyttäytymisterapiassa määritellään ketjuanalyysin avulla toimintaan liittyvä muutostarve ja siinä työskennellään tunteiden ja niiden käsittelyyn liittyvien taitojen kanssa. Tunteiden tunnistamista ja niiden säätelyä voidaan opetella myös siihen soveltuvin mindfullness-harjoittein. Tarvittaessa käytän stressin ja jatkuvan fyysisen ylijännittyneisyyden hoitoon kehotrapeuttista Tension releasing exercices -menetelmää. Sen käyttö sovitaan aina etukäteen yhdessä ja tapaamiseen varataan pidempi aika. Menetelmään voit alustavasti  tutustua: www.trefinland.fi.

Miten käytännön asiat hoituvat kanssani

Voit varata ajan suoraan sähköisestä ajanvarauksesta. Ajanvaraukseen syötät nimesi, puhelinumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Ensimmäistä aikaa varatessasi soitan sinulle ennen ajanvarauksen vahvistamista. Voit halutessasi laittaa ajanvaraukseen lisätietona koska sinut parhaiten tavoittaa. Lyhyehkön puhelun tarkoitus on alustavasti kartoittaa olenko oikea terapeutti sinulle ja sinun tarpeisiisi. Sen jälkeen saat sähköpostitse ajanvarauksen vahvistusviestin jossa on käyntiosoite ja vahvistustunnus jolla voit myös tarvittaessa perua ajan.

Jos suunnittelet käyväsi useammin kuin muutaman kerran, ensikäynnillä menee osa ajasta käytännön asioiden, mm.  yhteydenpito- ja maksutavoista sopimiseen. Pääasia ensitapaamisella on kuitenkin molemminpuolinen tutustuminen, yhteistyösuhteen luominen ja alustava tavoitteiden hahmottelu.

Jos sinulla on mielessäsi selkä asia jota haluat käsitellä 1-2 kerran tapaamisilla, kerro siitä etukäteen. Silloin emme käytä aikaa kokonaistilanteesi kartoittamiseen tai tavoitteiden tutkimiseen, vaan keskitymme toivomaasi asiaan mahdollisimman tehokkaasti.

Maksu tapahtuu joko laskulla tai käteisellä. Laskun tai kuitin saat joko vastaanotolta mukaasi tai sähköpostitse.